Služby: 

Nabízíme nadstandardní ubytování pro Vašeho psa s dohledem 24 hod na hřebenech Krušných Hor

-- vzdálenost od Prahy 90 km směr (Chomutov) 

- odpovědný přístup provozovatelů s mnohaletou praxí

- všechny výběhy jsou pod kamerovým systémem s ukládáním dat

Novinka!  Při pobytu Vašeho pejska obdržíte přístupový kód do výběhu a Vy se můžete během dovolené kdykoliv on-line připojit a svého psa aspoň chvilku pozorovat třeba z druhého konce světa. 100,-/


Podmínky přijetí
V našem hotelu pro psy rádi ubytujeme každého psa, který splňuje tyto základní předpoklady:

Příjem/ výdej psů: 8-9:00 / 17-18:00 viz ceník

1.Provozce se zavazuje ubytovat psa v hotelu pro psy ARNY v obci Hora Svatého Šebestiána 85. Psa převezme provozce v místě areálu, pokud není dohodnuto jinak. Před přijmutím psa do hotelu doporučujeme 1-2 návštěvy v našem zařízení pro zlepšení psychické pohody především psa a majitele.


2.Venčení bude probíhat vždy dvakrát až třikrát denně dle počasí a to jednu hodinu. Dále bude mít pes k tomuto venčení možnost výběhu uvnitř areálu a to po celý den, pokud nebude dohodnuto jinak s majitelem psa.


3.Krmivo pro psa je zákazník povinen předat v odpovídajícím množství a kvalitě. Jestliže je pes zvyklý na vařenou stravu, majitel je povinen zajistit zamraženou denní dávku. Krmivo se podává dle pokynů majitele.


4.V den ubytování předloží k nahlédnutí zákazník provozovateli očkovací průkaz nebo Euro pas s odčervením a platným očkováním proti: vzteklině, infekční hepatitis, leptospiróze a parainfluenze.
Pes musí být naočkován minimálně 30 dnů před nástupem do hotelu a revakcinace nesmí být starší, než jeden rok. Zákazník, který má psa staršího 10ti let, musí dodat osvědčení od veterinárního lékaře o klinickém stavu psa. Provozovatel si vyhrazuje právo předat psa před ubytováním ke kontrole veterinárnímu lékaři psího hotelu v případě, že se vyskytne podezření na nemoc psa. Kontrolu hradí zákazník.
Pes musí být zbaven ektoparazitů (blechy, klíšťata atd.), nejlépe aplikací antiparazitálních přípravků.
Pokud by v průběhu ubytování došlo k poranění, nebo onemocnění psa, provozovatel pro psa zajistí veškerou veterinární péči na náklady majitele (pokud nebude vina na straně provozovatele).
Provozovatel je povinen onemocnění psa majiteli oznámit. V případě, že sdělí telefonní číslo, popřípadě kontaktní osobu, na kterou se má se zprávou obrátit.


5.Pokud by došlo k poškození hotelového vybavení psem. Bude vyžadována úhrada po majiteli psa.
Denní sazba za ubytování psa je účtována dle příslušného ceníku.
Ubytování se sjednává vždy na dobu určitou. Po domluvě lze smlouvu o ubytování prodloužit.
Zákazník je povinen svého psa vyzvednout v hotelu ARNY v předem dohodnutém termínu.
Pokud si majitel nevyzvedne psa do 3 dnů po vypršení smlouvy a neuhradí vzniklé náklady s tímto spojené a nebude-li možno kontaktovat majitele, nebo kontaktní osoby uvedené ve smlouvě, budou účtovány poplatky nad rámec poskytnutých služeb dle ceníkových cen s 50 % navýšením a to vše bude případně vymáháno právní cestou. Následně bude pes umístěn do útulku pro psy.


6.Platba za ubytování psa na sjednanou dobu bude uhrazena v 50% výši při přijetí a následně doplacena v den převzetí majitelem při ukončení pobytu.


7.Pokud není touto smlouvou dohodnuto jinak, řídí se tato smlouva dle občanskoprávního zákoníku.
Účastnící smlouvy si nejsou vědomi žádných právních překážek, které by bránily uzavření této smlouvy nebo způsobovaly její neplatnost a prohlašují, že jejich vůle není v rozporu s písemným jazykovým projevem, s níž se důkladně seznámili a kterou na důkaz toho svobodně a vážně podepisují, kdy každá strana si ponechá jeden podepsaný originál.


Krmení
Doporučujeme dovézt vlastní krmivo, na které je pejsek zvyklý. Krmení probíhá individuálně podle zvyklostí konkrétního zvířete, samozřejmostí je podávání léků.


Venčení
Všechny pejsky venčíme minimálně 2× denně mimo areál v prostředí okolních polí a lesů. Nekonfliktní psy venčíme společně a mají také možnost celodenního využití oploceného pozemku o rozloze 600m2

Co s sebou?
Pro lepší pocit pejska můžete přivézt vše, na co je doma zvyklý: krmení, vlastní misky, pelíšek, hračky, kostičky na žvýkání apod.voditko a popřípadě náhubek, hřeben.

Nepřijímáme: štěňata do 3 měsíců, velká plemena nad 40kg, agresivní, nezvladatelné a nesocializovane psy.

                        

Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .